stort een bijdrage Help ons patiënten helpen...   De storting dient te gebeuren op het rekening nummer : BE04 0016 3421 0631 met vermelding : BESCHERMCOMITE MUCO HOOPT.