Word lid van het beschermcomité  Dit is een groepering van mensen die onze actie PERSOONLIJK willen steunen. Wij hopen met dit comité een aantal mensen bij mekaar te krijgen die het hart op .... Hoe kan jij helpen ? Stort uw bijdrage  Vorig jaar hebben we 2250 Eur mogen ontvangen van mensen die ons " zomaar " een gift bezorgden. Wij zijn hen daarvoor bijzonder dankbaar. Natuurlijk kan u ook een bijdrage leveren en Muco Hoopt hierbij helpen. U stort uw bijdrage op een bankrekening van de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose, dus alles gaat rechtstreeks naar de strijd tegen deze ziekte. Ook dit jaar gaan we 50 % van de opbrengst spenderen aan wetenschappelijk onderzoek en 50 % gaat via de vereniging naar behoevende patiënten. Toon uw goed hart en steun Muco Hoopt op bankrekening nummer : BE04 0016 3421 0631 DANK U !!! Giften vanaf 40 Eur worden voorzien van een fiscaal attest dat door de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose wordt opgemaakt. Word sponsor  U kan uiteraard ook sponsor worden van Muco Hoopt. We hebben allerlei vormen van sponsoring : van 40 Eur tot heel grote bedragen. De sponsorvormen sturen wij u graag op na eenvoudig verzoek. Natuurlijk bezorgen wij u niet alleen een fiscaal attest maar ook een schitterende return on investment. Neem contact met ons op via info@mucohoopt.be en wij bezorgen u alle informatie. (vergeet niet uw mail adres en telefoonnummer te vermelden). Wij danken u bij voorbaat ! Steek een helpende hand toe  In 2012 kon Muco Hoopt in totaal rekenen op iets meer dan 200 vrijwilligers die op verschillende manieren een handje hebben toegestoken. Ook dit jaar kunnen we rekenen op heel wat vrijwilligers, maar zoals steeds maken vele handen het werk lichter. Ook U kan dus een handje toesteken. Dat kan op een voorbereidende activiteit, op de dag van het evenement zelf of op eender welk ander tijdstip. We hebben heel wat handen nodig en gelukkig vinden we er ook veel, maar wij hopen dat ook u ons wil helpen. We zijn u zeer dankbaar ! Voor wie interesse heeft : neem contact op via : info@mucohoopt.be en vergeet niet uw mail adres en telefoonnummer te vermelden.