het beschermcomité Word lid van het beschermcomité   Dit is een groepering van mensen die onze actie PERSOONLIJK willen steunen. Wij hopen met dit comité een aantal mensen bij mekaar te krijgen die het hart op de juiste plaats hebben en die ons project voor 1 of meer jaren willen helpen uitbouwen. Wat houdt dit in ? U doet een geldelijke steun aan Muco Hoopt. Het lidgeld voor het beschermcomité is een minimum bedrag van 100 Eur per jaar. Bij storting van minimum 150 Eur bent u ineens voor twee jaren lid van het beschermcomité. De storting dient te gebeuren op het rekening nummer : BE04 0016 3421 0631 met vermelding : BESCHERMCOMITE MUCO HOOPT. Wat krijgt u er voor terug ? U bent na storting lid van het beschermcomité en krijgt daarvoor een fiscaal attest. Tevens kan u inschrijven voor het speciale beschermcomité feest dat zal worden gehouden op het eind van dit jaar. Datum en plaats volgen nog. Dat feest is voorbehouden ENKEL voor leden van het beschermcomité en de organisatoren van Muco Hoopt. Een ideale manier om aan netwerking te doen, om mensen uit de zakenwereld te ontmoeten. De inschrijving voor dit feest is niet inbegrepen in het lidgeld. U betaalt echter een kleine bijdrage voor een diner en een leuk feest.